„Îngrijirea bolnavilor este una din cele mai grele ocupatii. Compasiunea ar putea constitui motivatia, însa cunoasterea este singura forta care da rezultate. Învatatura din constrângere nu este facuta sa ramâna, dar cea care patrunde în suflet prin dragoste si bunavointa, aceea ramâne pentru totdeauna .” ( Sf ântul Ioan Gura de Aur )

ŞCOALA POSTLICEALĂ "SFÂNTUL IOAN"

Autorizată conform Ordinului M.E.C.T.S. Nr. 5621/10.10.2011

SCOPUL FUNDAMENTAL AL ŞCOLII POSTLICEALE "SFÂNTUL IOAN"

Specializarea de asistent medical generalist are cea mai mare raspândire în sistemul medical din România. Prin evaluarea efectivitatii si eficientei nursing-ului ne straduim sa îmbunatatim nivelul de instruire astfel încât viitorii absolventi ai scolii noastre sa fie capabili sa acorde îngrijiri de calitate prin profesionalism, astfel putem contribui la o reforma durabila a învatamântului sanitar pentru a creste nivelul de sanatate al populatiei. Scoala Postliceală Sanitara “Sfântul Ioan ” din Bucuresti are ca obiect de activitate organizarea de învatamânt postliceal: asistent de medicina generala. Absolventii scolii sunt, în conformitate cu nomenclatorul de resort al Uniunii Europene, specialisti nivel 3+.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Şcoala îsi propune sa asigure elevilor un act educational complet pentru a fi competitivi pe piata muncii, sa formeze specialisti capabili sa îngrijeasca oameni sanatosi si bolnavi. Promovarea unui învatamânt orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, volitive si actionale, competente si abilitati de utilitate directa în profesia de asistent medical generalist si în societate.

Obiectivul general al Scolii Postliceale Sanitare “Sfântul Ioan” din Bucuresti este formarea asistentilor medicali generalisti cu înalta calificare, capabili sa asigure îngrijiri preventive si curative de sanatate pentru persoanele sanatoase si bolnave.

MISIUNEA ŞCOLII

Este să contribuim la cresterea calitatii actului medical prin ridicarea calitatii învatamântului medical la standarde europene, folosind ca mijloace de lucru un management organizational, educational, al resurselor umane si financiare performant si modern.

VIZIUNEA ŞCOLII

Este asigurarea calitatii actului educational prin asigurarea cu personal didactic de înalta calificare si asigurarea unei baze materiale performante.

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE

•  Sa formam si sa consolidam deprinderi, abilitati si competente ce permit absolventilor accesul pe piata muncii în profesia de „asistent medical generalist” ;

•  Sa contribuim la consolidarea învatamântului postliceal sanitar;

•  Sa pregatim tineri cu un bun nivel de cultura profesionala si sociala, capabili sa raspunda asteptarilor societatii;

•  Sa respectam si sa promovam valorile fundamentale ale unei societati sanatoase;

•  Sa oferim crearea unei culturi organizationale  în care sa se formeze profesionistii în asistenta medicala;

•  Sa oferim elevilor un cadru cât mai bun pentru cunoastere, pentru studiu prin descoperire utilizând mijloace moderne de învatamânt;

•  Sa onoram titlul de asistent  prin activitatea derulata alaturi de partenerii nostri.

BAZA MATERIALĂ

Scoala dispune de un complex de resurse materiale si umane care asigura din toate punctele de vedere conditiile necesare unui nivel optim de instruire teoretica si aplicativa. Pe tot parcursul dezvoltarii unitatii noastre de învatamânt vom avea ca prioritate, asigurarea personalului didactic competent si a bazei materiale necesare atingerii obiectivelor legate de instruirea teoretica si practica si formarii profesionale permanent corelate cu nevoile reale ale pietei muncii interne si externe.

Toate acestea vor asigura realizarea unui învatamânt modern, aplicativ, axat pe elev si finalizat prin obtinerea la absolvire a unei diplome cu o certa acoperire în cunostiinte profesionale, deprinderi, si abilitati.

Scoala Postliceala Sanitara “ Sfântul Ioan” din Bucuresti dispune de o retea de calculatoare conectate la reteaua Internet ce pot fi accesate de elevi în cadrul orelor de tehnologia informatiilor, a orelor de laborator clinic dar si în afara orelor de studiu, pentru aprofundarea cunostintelor, mai ales pentru elevii cu situatii sociale precare.

În afara de caracterul stiintifico-experimental aplicat la unele module, la celelalte, profesorii au conditii sa realizeze lectii interactive asistate de calculator utilizând mijloace moderne de predare.

Întreg colectivul de profesori selectat de scoala constientizeaza necesitatea realizarii unui cadru comun de obiective educationale, pentru a dezvolta o abordare novatoare comuna în toate domeniile de actiune. Într-o atmosfera de lucru propice obtinerii de rezultate bune, bazata pe o relatie deschisa si amiabila, biunivoca între conducere si cadre didactice, sa fructifice experientele anterioare si dotarile existente, sa adapteze cu usurinta un învatamânt tot mai diversificat.

PROCESUL DE INSTRUIRE

Scoala Postliceala Sanitara “ Sfantul Ioan” asigură pregatirea profesionala prin cursuri organizate pe niveluri, în scopul formarii de asistenti medicali la nivelul standardelor nationale si europene, în concordanta cu evolutia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unitati sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajeaza tinerii sa-si dezvolte potentialul, potrivit aptitudinilor si obiectivelor traseului lor profesional. Profilul sanitar al scolii asigura absolventilor o insertie socio-profesionala sigura, având în vedere deficitul de forta de munca specializata în domeniul sanitar de pe piata muncii din România.

Prin activitatile pe care le va întreprinde Scoala Postliceala Sanitara “ Sfantul Ioan” realizează legaturi permanente cu unitatile sanitare menite sa contribuie la formarea competentelor de comunicare, sociale si de executie specifice profilului pentru toti elevii. Scoala Postliceala Sanitara “ Sfantul Ioan” prin specializarea propusa si altele de perspectiva, se adreseaza pregatirii postliceale a elevilor - în vederea unei optime încadrari a acestora în viata socio-profesionala.

CONTRACTE DE PRACTICĂ

 

Instruirea teoretica se desfasoara în cabinete si laboratoare dotate conform standardelor în vigoare.
Instruirea practica se desfasoara în unitati spitalicesti si ambulatorii din Municipiul Bucuresti. Şcoala are încheiate parteneriate de practică în cadrul celor mai cunoscute spitale din Bucureşti (Spitalul Colţea, Sfântul Luca, Malaxa, etc.)

Asistentii medicali reprezinta cel mai numeros grup de persoane care acorda îngrijiri în domeniul sanitar şi este cel care:

 • Oferă îngrijiri medicale bolnavilor
 • Monitorizează aspectele îngrijirii medicale - inclusiv dieta si activitatea fizică (observarea bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea si inregistrarea progreselor)
 • Administreaza tratamente si medicamente la indicaţiile medicilor
 • Pregateste bolnavii pentru examinare
 • Dezvolta si coordoneaza planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii si infirmierii.

Asistentul medical generalist poate lucra în:

 • spitale
 • policlinici
 • cabinete medicale individuale
 • cabinete medicale din cadrul institutiilor de învăţământ, unităţi de productie, etc.
 • instituţii de îngrijire din orice ţară europeana .

FINALITĂŢI EDUCAŢIONALE

•  Sa asiguram un învatamânt medical de calitate în conformitate cu standardele U.E.;

•  Sa asiguram o pregatire profesionala de specialitate la nivelul exigentelor serviciilor medicale din UE;

•  Sa ocupam pozitie fruntasa în topul scolilor particulare cu profil sanitar din Bucuresti;

•  Sa formam personalitati oneste si devotate îngrijirii omului ;

•  Sa construim elevilor un set de valori individuale de natura profesionala, sociala si culturala în functie de care sa-si orienteze comportamentul si întreaga cariera;

În acest context educatia si formarea profesionala a elevilor Scolii Postliceale “Sfântul Ioan” are ca finalitate principala formarea competentelor, întelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini necesare pentru:

 • împlinirea si dezvoltarea personala
 • integrarea sociala
 • ocuparea unui loc de munca
 • educarea în spiritul demnitatii si tolerantei
 • cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana fata de valorile moral –civice si a respectului pentru natura si mediul înconjurator natural, social si cultural.