INSCRIERI IN ANUL SCOLAR 2019-2020

LICEUL "PROFESIA" - specializarea ECONOMIC/profil SERVICII

INVATAMANT DE ZI

PACHET EDUCATIONAL PENTRU CLASA a IX-a ZI

2019-2020

 

•  Ce ne propunem?

Noi ne asumam misiunea de a oferi, în conditii avantajoase, un PACHET EDUCATIONAL , conceput simplu, care sa îmbine armonios obiectivele curriculare cu cele legate de acumularile specifice unui elev de succes.

Noi promitem o solutie simpla, dar eficienta si echilibrata, prin care parintii si elevii sa-si atinga obiectivele perioadei corespunzatoare liceenilor.

Astfel, conceptia noastra pleaca de la realitatea ca anii de liceu traverseaza o perioada dificila (14-18 ani), de la copil la adolescent, perioada care coincide cu cele mai importante acumulari de cunostinte, abilitati, atitudini si valori din viata de elev.

•  Cum vom realiza ce ne-am propus?

Disciplinele de examen pentru bacalaureat, informatica, precum si limbile straine vor fi în centrul preocuparilor noastre, fiind abordate transdisciplinar printr-un program special, prin programe remediale individuale, prin ore de pregatire suplimentara,   formând elevilor abiltati indispensabile în societatea contemporana, printr-o implicare directa si sincera a unui colectiv de profesori valorosi si de caracter , recunoscuti pentru performantele lor.

Clasele vor fi dimensionate nu un numar redus de elevi, ele vor avea maximum 15-20 elevi , numar considerat optim pentru eficienta pregatirii, dar si pentru ideea de colectivitate.

Pregatirea elevilor, siguranta lor si crearea unui mediu de studiu sanatos si placut sunt garantate atunci când se lucreaza cu un numar redus de elevi, atât profesorul cât si elevii având eficienta maxima, astfel obtinând rezultate foarte bune.

Programul disciplinelor de scoala cuprinde trei componente, orele din curriculum-ul obligatoriu si orele de specialitate în domeniul economic (ambele in programul obligatoriu de dimineata între 8.30-14.00) si activitati de pregatire suplimentara, pregatire pentru olimpiade si concursuri, asistenta în rezolvarea temelor (în programul de dupa-amiaza, în functie de solicitarile elevilor/parintilor).

PROGRAM DE DIMINEATA - 8.30-14.00

Orele de curs prevazute în curriculum-ul profilului cuprind:

ore de cultura generala, module de specialitate cu instruire aplicativa a elevilor în cadrul "FIRMEI DE EXERCITIU" si stagii de pregatire practica în scoala si la agenti economici.

 

În intervalul 14.30-17.00, în functie de optiuni, elevii participa la urmatoarele activitati: pregatire suplimentara pentru examene nationale, olimpiade, concursuri, etc., programe remediale; studiu individual cu acces la biblioteca si la cabinetul de informatica; pregatirea pentru participarea la diverse activitati extracurriculare si extrascolare .

Temele scolare vor fi dimensionate pentru a fi rezolvate la scoala sau alocându-se un numar redus de ore de studiu acasa , elevii pot studia, pot aprofunda sau îsi pot face temele în timpul programului de dupa-amiaza între orele 14.30-17.00, cu exceptia temelor saptamânale pentru week-end.

Elevii pot accesa biblioteca si laboratorul de informatica conectate permanent la reteaua Internet, oricând doresc în afara orelor de scoala, pentru documentare si rezolvare de teme, proiecte sau referate.

Pe lânga pregatirea pentru examen, vom urmari, prin proiecte si activitati, ca elevul sa se dezvolte pe mai multe directii (cultura generala, dezvoltare personala, al încrederii în sine, inteligenta emotionala, self-management, creativitate, spirit de initiativa, spirit de echipa, capacitate de munca ) astfel încât sa devina un adolescent "open mind", profilul tânarului dorit într-o societate complicata, atât la noi, cât si în strainatate.

Fiecare copil va beneficia de atentie , intocmindu-se fise amanuntite de observatie pe baza carora, împreuna cu parintii, vom lua decizii în vederea îmbunatatirii performantelor.

Parintii vor avea la dispozitie un sistem de informare si comunicare riguros, prin tehnologii moderne de comunicatii (SMS, e-mail, retele de socializare, lectorate, sedinte).   Dealtfel, scoala va sta permanent la dispozitia parintilor într-un parteneriat consistent, nu doar declarativ. Relatia scoala-parinti va fi echilibrata si bine reglementata. Scoala nu va fi doar o institutie de învatamânt, ci o adevarata familie, oferind un mediu cald, prietenos, dar responsabil, în care elevul se va simti în siguranta, confortabil, oferind suportul unei maximizari a randamentului sau.

•  Ce obtinem la final?

Absolventii Liceului "PROFESIA" au avantajul fata de cei de la liceele teoretice, pentru ca au o pregatire medie care le asigura o mai mare competivitate de integrare în viata reala, prin:

•  Diploma de BAC - pot continua studiile universitare la orice facultate din tara sau strainatate ;

•  Certificatul de calificare de Nivel 4, de "Tehnician în activitati economice" - absolventii se pot încadra în profesii si ocupatii de nivel mediu din domeniul administrativ si economic, conform Codului Ocupatiilor din România (COR), dupa cum urmeaza: 331302 - Contabil, 331304 - Planificator, 331305 - Revizor gestiune, 331306 - Contabil bugetar, 331309 - Referent, 331401 - Referent statistician, 332101 - Agent de asigurare, 421114 - Referent casier, 431102 - Functionar economic, 431301 - Pontator, 432202 - Facturist, 421401 - Agent fiscal, 331402 - Statistician, 421111 - Operator ghiseu birouri de schimb;

•  Dobândirea de cunostinte avansate în tehnologia informatiei;

•  Cunoa sterea limbilor straine - engleza si franceza ;

•  Competen tele de dezvoltare personale care conduc la f ormarea unui t ânar adolescent capabil sa se integreze pe piata muncii.

Toate aceste competente se obtin în cadrul unui proces de învatamânt, educare si instruire aplicata, care se desfasoara într-un mediu scolar placut.

  •  De ce credem ca putem sa realizam împreuna toate tintele propuse?

•  Pentru ca avem o experienta de 17 ani în servicii de educatie privata prin organizarea si coordonarea de învatamânt acreditat/autorizat MEN.

•  Pentru ca raportul calitate-pret este în favoarea elevilor si parintilor. Am conceput un sistem de educatie eficient, ce îmbina armonios studiul si pregatirea pentru examene cu entuziasmul si dezvoltarea personalitatii elevului. Toate acestea în conditiile unor taxe de scolarizare accesibile parintilor.

•  Pentru ca profesorii nostri nu sunt numai recunoscuti profesional, ci si dedicati muncii cu copii.

•  Pentru ca baza materiala si dotarile moderne ale scolii noastre permit desfasurarea unui act educational eficient, aplicat si placut elevului.

•  Pentru ca noi întelegem ca anii de liceu reprezinta o perioada delicata în viata oricarui adolescent si, în consecinta, atentia care i se acorda trebuie sa fie maxima. Si noi o vom face!

•  Pentru ca asiguram un program flexibil, adaptat nevoilor fiecarei familii.

•  Pentru ca parintii vor scapa de grija temelor si a meditatiilor. Noi vom face toate acestea!

•  Pentru ca acesti copii vor veni cu bucurie la scoala. Noi vom face sa fie asa!

 

Documente necesare pentru inscrierea la invatamantul de ZI:

1. Copii dupa C.I., si certificat de nastere elev, C.I. parinte

2. Foaia matricola clasele I-VIII in ORIGINAL

3. Fisa medicala a elevului

4. Adeverinta cu notele de la Testele nationale / Evaluarea nationala

5. Adeverinta medicala - apt/clinic sanatos pentru inscrie liceu - de la medicul de familie

6. 4 poze 3/4 de buletin

7. Diploma de absolvire invatamant gimnazial (cand se elibereaza de catre unitatea scolara) - in ORIGINAL

8. Taxa de inscriere - 100 lei

9. Taxa de scolarizare anuala ce se achita de catre parintii/tutorii elevilor este de 2.400 lei - platita integral sau in 3 rate egale (800 lei la 1 septembrie, 800 lei la 15 decembrie si 800 lei la 1 martie), restul taxei de scolarizare fiind asigurata de la bugetul de stat pentru unitatile de invatamant particulare acreditate privind finantarea per elev, conform legii.

 

 

 

INSCRIERI AN SCOLAR 2019-2020

INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA - F.R.

Prin O.M. nr.4382/17.06.2009, Liceul Profesia este acreditat de a organiza clase de liceu cu frecventa redusa in specializarea ECONOMIC, calificarea Tehnician in activitati economice.

Pentru anul scolar 2019-2020, Liceul Profesia face inscrieri in clasele IX-XIII F.R., in functie de studiile candidatilor:

1. in clasa a IX-a FR - se pot inscrie elevii/adultii care au promovat clasa a VIII-a

2. in clasa a X-a FR - se pot inscrie:

- elevii/adultii care au promovat clasa a IX-a de liceu;

- elevii/adultii care au promovat doi ani de scoala profesionala;

- absolventii scolilor de arte si meserii/scolilor de ucenici sau ai scolilor complementare cu durata de 2 ani.

3. in clasa a XI-a FR - se pot inscrie:

- elevii/adultii care au promovat clasa a X-a de liceu;

- absolventii anului de completare;

- absolventilor scolilor profesionale cu durata de 3 ani.

4. in clasa a XII-a FR - se pot inscrie elevii/adultii promovati ai clasei a XI-a care si-au intrerupt studiile.

5. in clasa a XIII-a FR - se pot inscrie elevii/adultii promovati ai clasei a XII-a care si-au intrerupt studiile.

Inscrierile se fac la secretariatul liceului, tel. 021/348.66.38 sau 0787.889.809, intre orele 9.00-14.00, de Luni si pana Vineri.

 

Documente necesare pentru inscrierea la invatamantul cu frecventa redusa (FR):

1. Copii dupa C.I., certificat de nastere, certificat de casatorie (daca este cazul)

2. Foaia matricola clasele I-VIII sau V-VIII / IX-X - dupa caz

3. Foaia matricola a ultimei forme de invatamant absolvita

4. Diploma scoala de ucenici, scoala de arte si meserii, scoala profesionala de 3 ani - dupa caz

5. Adeverinta medicala - apt/clinic sanatos pentru inscrie liceu - de la medicul de familie

6. 4 poze 3/4 de buletin

7. Taxa de inscriere - 100 lei

8. Taxa de scolarizare anuala - 2.200 lei - platita integral sau in 3 rate (800 lei la 1 septembrie, 700 lei la 15 decembrie si 700 lei la 1 martie).

 

ACTE DE STUDII CARE SE POT OBTINE LA ABSOLVIREA LICEULUI "PROFESIA"

1. Certificat de absolvire a liceului - elevii promovati ai clasei a XIII-a

2. Certificat de Competente profesionale de Nivel 4 in calificarea Tehnician in activitati economice - pentru toti absolventii clasei a XIII-a care sustin si promoveaza examenul de competente profesionale organizat de liceu in conditiile legii.

3. Diploma de Bacalaureat - pentru absolventii clasei a XIII-a care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat.