Fundaţia „PROFESIA” este o fundaţie ştiinţifică, de educaţie şi de învăţământ, de pregatire şi de formare profesională şi de sprijin social pentru instruire, este o organizatie non-profit având peste 12 ani experienţă în organizare, cu bune rezultate, de unităţi de învăţământ preuniversitar în Bucuresti (liceu, scoala de arte si meserii, scoli postliceale, şcoală gimnazială).

Prin Statutul Fundatiei “PROFESIA” se prevede ca, unul din scopurile fundaţiei este acela de a iniţia, promova, organiza şi realiza activitati de educaţie şi învăţământ prin toate treptele şi formele de învatamânt preuniversitar prevazute de lege.

Organizează activităţi educaţionale private, autorizate de MECTS, la nivelul învăţământului gimnazial, liceal şi postliceal, prin şcolile:

Liceul "PROFESIA" acreditat din anul 2009 pentru nivel liceal invatamant de zi si invatamant cu frecventa redusa, domeniul ECONOMIC, profil SERVICII, specializarea TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE.

Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Ioan" - autorizata incepand cu anul 2011 pentru specializarea ASISTENT MEDICAL GENERALIST.

Fundatia „PROFESIA” având capacitatea necesara, organizeaza un proces de învatamânt modern dispunând de o baza materiala corespunzatoare: sali de clasa spatioase, dotate cu mobilier scolar ergonomic nou, laboratoare dotate cu tehnica informatica performanta, biblioteca, cabinet medical, clase mobile dotate cu laptopuri.

Fundatia “PROFESIA” pune la dispozitia scolilor organizate de fundaţie, întreaga baza materiala necesara unui învatamânt de calitate si a selectionat cadre didactice calificate în domeniul specializarilor pe care le predau, cu experienta la catedra, posesori ai gradelor didactice I si II